برف...

امروز، بیستم دیماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه شمسی، مقارن با دهم ژانویه دو هزار و یازده میلادی (از این تقویم قمری هم بدم میاد چون ابلهانه است واسه همین معادل قمری اش رو نمی گم به کوری چشم همه دشمنا...) برف داره میاد و ...

من

بالاخره

پس از دقیقا چهل و هشت ماه 

برف

دیدم....

====================================================

پ.ن. البته هنوز برف بازی نکردم که اون هم از اهم واجباته

/ 0 نظر / 10 بازدید